Opposition Fazal ur Rehman kay sath hai bhi ya nahi? | Goonj

Opposition Fazal ur Rehman kay sath hai bhi ya nahi?

News by:
NewsEye – kay naye episode mein aaj Mulana Fazal ur Rehman kay Azadi March par tabsara hua aur PMLN-N aur PPP ki hikmate amli kya?