Saal shuru hotay hi dhamaky, Shahi jora bhi alag | Goonj

Saal shuru hotay hi dhamaky, Shahi jora bhi alag

Saal shuru hotay hi dhamaky, Shahi jora bhi alag