Pakistan ki mojouda souratehal ki zimma dar pichli hakoumatain hain : Dr Firdous | Goonj

Pakistan ki mojouda souratehal ki zimma dar pichli hakoumatain hain : Dr Firdous

News by:
Dr Firdous ne media se khitab karte hoy kaha ka Pakistan ki mojouda souratehal ki zimma dar pichli hakoumatain hain, jis ki waja se mulk ko mushkelat ka samna hay