Jahangir Tareen: Shah Mehmood is a jealous man | Goonj

Jahangir Tareen: Shah Mehmood is a jealous man

Jahangir tareen addressed to media and said ” Shah Mehmood was a jealous man.”