Punjab hakoumat qanoun ki pass daree kare : CM Sindh | Goonj

Punjab hakoumat qanoun ki pass daree kare : CM Sindh

News by:
Wazeer e Aala sindh ne media se baat cheet karty hoy kaha ka Punjab hakoumat qanoun ki pass daree kare, hum tahqeeqat se darne waly nahi hain