India say ab koi baat cheet nahi hogi : PM Imran Khan | Goonj

India say ab koi baat cheet nahi hogi : PM Imran Khan

News by:
Wazeer e Azam Imran khan nay kaha hai ka India nay hamari aman ki koshisho ko hamari kamzori samjah ab India say koi baat cheet nahi hogi. Unho nay mazeed kaha ka agar India ki taraf say koi bhi hamla hota hai to uska jawab dia jaega.