Insaani Khaqouq ke ijlas main Pakistan ki barri safarti kamyabi | Goonj

Insaani Khaqouq ke ijlas main Pakistan ki barri safarti kamyabi

News by:
Wazeer e kharja Shah Mehmmood Qureshi media se khitab karte hoy kaha ka Kashmir ke issue par 58 mumalik ne Pakistan ke moaqaf ki khimayat kardi