'Ye hamen jamhoriat aur qanoon sikhatay he': Pervez Khattak | Goonj

‘Ye hamen jamhoriat aur qanoon sikhatay he’: Pervez Khattak

News by:
‘Ye hamen jamhoriat aur qanoon sikhatay he’: Defence Minister Pervez Khattak