Ansar ul Islam kay karkono naye dharne kay shuraka ko media say bat karne say rok dia | Goonj

Ansar ul Islam kay karkono naye dharne kay shuraka ko media say bat karne say rok dia

Ansar ul Islam kay karkono naye dharne kay shuraka ko media say bat karne say rok dia.