Karachi mein Ashura ke jaloos ki security ke liya robot se madad | Goonj

Karachi mein Ashura ke jaloos ki security ke liya robot se madad

News by:
Karachi mein Ashura ke jaloos ki security ke liya robot se madad li gai.