Maryam Nawaz party uhdha rakh sakti hain: Election Commission | Goonj

Maryam Nawaz party uhdha rakh sakti hain: Election Commission

News by:

Maryam Nawaz Sharif part uhdha rakh sakti hain: Election Commission of Pakistan.

Maryam Nawaz ka party uhdha rakhne kay khelaf PTI ki darkhwast mustrad