Kartarpur rahadari muhaida par dastakhat | Goonj

Kartarpur rahadari muhaida par dastakhat

News by:
Pakistan aur Bharat kay darmiyan Kartarpur rahadari muhaida par dastakhat ho gai.