Imran Khan ki New Zealand ki wazir-e-azam Jacinda Ardern say mulaqat | Goonj

Imran Khan ki New Zealand ki wazir-e-azam Jacinda Ardern say mulaqat

Wazir-e-Azam Imran Khan ki New Zealand ki wazir-e-azam Jacinda Ardern say mulaqat, mulaqat mein masla e Kashmir par bat cheet hoi.