'PM Imran Khan or CM Sindh ka IG Sindh ko hatany per ittifaq hogya tha' Murtaza Wahab | Goonj

‘PM Imran Khan or CM Sindh ka IG Sindh ko hatany per ittifaq hogya tha’ Murtaza Wahab

News by:
‘PM Imran Khan or CM Sindh ka IG Sindh ko hatany per ittifaq hogya tha’ Murtaza Wahab