Kashmirion ka bharat say itemad uth gya hai: Welfare Party of India | Goonj

Kashmirion ka bharat say itemad uth gya hai: Welfare Party of India

News by:
Welfare Party of India ka maqboza Kashmir ka dora, Welfare party kay rehnuma ka khena tha khe 40 hazar kashmiri jailon me band hain or Kashmirion ka bharat say itemad uth chuka hai.