Afghan Sadar Ashraf Ghani ki rally par dhamaka | Goonj

Afghan Sadar Ashraf Ghani ki rally par dhamaka

News by:
Afghan Sadar Ashraf Ghani ki rally par dhamaka, Afghan Sadar boomb blast may mehfooz rahe.