Wazir-e-Ala Sindh ki NAB mein peshi say mazrat | Goonj

Wazir-e-Ala Sindh ki NAB mein peshi say mazrat

Wazir-e-Ala Sindh ki NAB mein peshi say mazrat kaha khe 24 September ko paish nahi ho sakte NAB hukam kisi or din bula len..