Kharab taloqat ki waja se Pak-bahart women cricket series bhi mutaser | Goonj

Kharab taloqat ki waja se Pak-bahart women cricket series bhi mutaser

News by:
Pakistan aor India ke darmyan Kashmir ke masly par hony waly ikhtelafat ki waja se Pak-bahart women cricket series bhi mutaser ho gai hay