Nankana sahib waqiya mein mulavis afrad ke khilaf karawai karin gay: Aijaz Shah | Goonj

Nankana sahib waqiya mein mulavis afrad ke khilaf karawai karin gay: Aijaz Shah

News by:
Nankana sahib waqiya mein mulavis afrad ke khilaf karawai karin gay: Aijaz Shah