Shahid Khaqan Abbasi ka Wafaqi kabena ki radobadal par bayan | Goonj

Shahid Khaqan Abbasi ka Wafaqi kabena ki radobadal par bayan

Sabiq Wazeer Azam Shahid Khaqan Abbasi ka Wafaqi kabena ki radobadal par bayan