Sangeen Ghaddari case mai wakeel Pervez Musharraf ko shaffaf trail na honay ka shikwa | Goonj

Sangeen Ghaddari case mai wakeel Pervez Musharraf ko shaffaf trail na honay ka shikwa

News by:
Sangeen Ghaddari case mai wakeel Pervez Musharraf ko shaffaf trail na honay ka shikwa