Pakistan may mobile kay zariya raqam ki adaigi ka nizam | Goonj

Pakistan may mobile kay zariya raqam ki adaigi ka nizam

News by:
Wafaqi wazir science & technology Fawad Chaudhry ka khena hai khe ab  Pakistan may mobile kay zariya raqam ki adaigi ka faisla kar lia hai, kisi qisam ki kharidari par adaigi ab mobile application ka zaria ho gi.